Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

XXX WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ - WARUNKI


XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiejpod honorowym patronatem
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Pana Grzegorza Pięty

warunki udziału


1. Nazwa imprezy(Name)
• XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce dla rocznych, dwuletnich i trzyletnich ogierów i klaczy wpisanych do PASB.
Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO nr 052-2020/POL


2. Termin i miejsce (Place of the show)
• 04 – 05 lipca (sobota-niedziela) 2020 r.
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
Stadnina Koni Białka Białka, 22-300 Krasnystaw tel./fax: (82) 577-12-00 e-mail: bialka@hbp.pl, ksarnecka-sadlak@hbp.pl


3. Organizatorzy i partnerzy (Organizers and partners)

• Ludowy Klub Sportowy w Białce - organizator

• Polski Związek Hodowców Koni Arabskich - współorganizator

• KOWR - patronat

• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. - patronat

4. Sędziowie – Pokazy Koni Czystej Krwi Arabskiej (Judges)
• Claudia Darius – Niemcy
• Elizabeth Chat - Austria
• Władysław Guziuk – Polska
• Gideon Reisel - Holandia


5. Komisja Dyscyplinarna (Disciplinary Committee)
• Kerstin Wisniowski – Niemcy
• Bart Beckers – Belgia
• Lek. wet. Paulina Malinowska – Polska
6. Steward w ringu (Ringmaster)
• Gerard Oben – Belgia


7. Prowadzenie (Announcer)
• Mirosław Kołodziej – Polska


8. Sekretariat (Results)
• Mirosław Kołodziej
• Igor Sadlak


9. Program Pokazu
Sobota (04 lipca)
• 09:30 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
• 09:45 – klasa I A – ogierki roczne
• 10:30 – klasa I B – ogierki roczne
• 11:15 – klasa II A – ogierki dwuletnie
• 12:00 – klasa II B – ogierki dwuletnie
• 12:45 – klasa III – ogierki trzyletnie
• 13:00 – przerwa – lunch
• 14:30 – klasa IV A – klaczki roczne
• 15:30 – klasa IV B – klaczki roczne
• 16:30 – klasa IV C – klaczki roczne


Niedziela (05 lipca)
• 10:00 – klasa V A – klaczki dwuletnie
• 10:45 – klasa V B – klaczki dwuletnie
• 11:30 – klasa VI – klaczki trzyletnie
• 12:00 – przerwa – lunch – pokaz specjalny
• 13:00 – wybór Czempiona Ogierów Rocznych w Białce
• 13:30 – wybór Czempionki Klaczy Rocznych w Białce
• 14:00 – wybór Czempiona Ogierów Młodszych w Białce
• 14:30 – wybór Czempionki Klaczy Młodszych w Białce
• 15:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu w Białce
• 15:15 – zakończenie pokazu


10. Warunki weterynaryjne
1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać Paszport z wpisem potwierdzającym aktualność szczepień przeciw grypie koni (ważność szczepień upływa po 6 miesiącach).
2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.
3. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SK Białka.


Uwaga
Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren SK Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.
Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją na temat szczepień zamieszczoną pod warunkami.


11. Warunki sanitarno – epidemiologiczne
Zalecenia:

Zalecenia :

  1. Zachowanie higieny rąk (częste mysie wodą z mydłem lub środkami dezynfekcyjnymi).
  2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
  3. Zachować bezpieczną odległość  - co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
  4. Unikać dotykania okolic oczu, nosa i ust.
  5. Zaleca się zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (przyłbica, maseczka, rękawiczki). 
  6. W razie jakichkolwiek podejrzeń lub złego samopoczucia prosimy o zgłaszanie się do obsługi medycznej Pokazu. W przypadku wystąpienia objawów  zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 lub choroby COVID19 wdrożone zostaną procedury medyczne zgodnie z obowiązującym prawem. 

Warunkiem uczestnictwa w Pokazie jest wypełnienie ankiety, badanie saturacji oraz pomiary temperatury ciała przy wjeździe na teren SK Białka. 

12. Warunki techniczne
• Stadnina Koni Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 03 lipca (piątek) od godz.7:00 do dnia 6 lipca (poniedziałek) do godziny 12:00.
• Boksy: w stajni murowanej (liczba ograniczona), namiot (ograniczona liczba) oraz w stajni letniej – decyduje kolejność zgłoszeń. Przy chęci rezerwacji boksów w stajni murowanej prosimy uprzednio o kontakt pod numerem 505-164-853 celem uzgodnienia dostępności boksów.
• Dla koni zapewniona jest słoma; owies i siano należy przywieźć.
• Zakwaterowanie w hotelach:
• Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-04-31, 576-68-87
• Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-76-61, 576-76-62
• Hotel „Storczyk” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-43-81
• Hotel „Aqua Maestero” w Krasnymstawie tel.780 03 03 73 / (82) 576 03 73
• Vinci Apartamenty w Krasnymstawie tel. 533 864 546
• Adresy gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w rejonie Krasnegostawu – na stronach http://www.strona.miejscapelneuroku.pl/index.php/agroturystyka
• Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.


13. Nagrody
Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Zasady przyznawania Nagród Specjalnych przez PZHKA są następujące:
1)      Wybieramy konia z najwyższą punktacja w klasach w każdej kategorii wiekowej:
a)      Klaczki 1-roczne,
b)      Klaczki 2-letnie,
c)       Klaczki 3-letnie,
d)      Ogierki 1-roczne,
e)      Ogierki 2-letnie,
f)       Ogierki 3-letnie.
2)      Nagrody w/w są przeznaczone dla członków PZHKA.
Będą to Nagrody w wysokości 500zł, czyli cała pula Nagród będzie 3000zł.

Dodatkowo dla konia „Best in Show” mamy Nagrodę Specjalną ufundowaną przez PZHKA.


Uwaga
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.


14. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku
• W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
• We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
• Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:
• I – ogierki roczne (urodzone 2019)
• II – ogierki dwuletnie (urodzone 2018)
• III – ogierki trzyletnie (urodzone 2017)
• IV – klaczki roczne (urodzone 2019)
• V – klaczki dwuletnie (urodzone 2018)
• VI – klaczki trzyletnie (urodzone 2017)
• Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
• Każdy koń będzie sędziowany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
• System punktacji (z połówkami punktów):
• typ – maksymalnie 20 pkt
• głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
• kłoda – maksymalnie 20 pkt
• nogi – maksymalnie 20 pkt
• ruch – maksymalnie 20 pkt
Razem – maksymalnie 100 punktów.
Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca www.skbialka.pl zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.


15. Finały
• Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasach IA i IB kwalifikują się do Czempionatu Białki Ogierów Rocznych.
• Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach IIA, IIB i III, kwalifikują się do Czempionatu Białki Ogierów Młodszych.
• Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Czempion – Złoty Medalista, Wiceczempion – Srebrny Medalista, Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów, które zakwalifikowały się do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
• Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five /Open method – Championship with Top 5/ – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2020). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
- koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
- koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
- koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
- koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty
- koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt
• Klacze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasach IVA, IVB i IVC kwalifikują się do Czempionatu Białki Klaczy Rocznych.
• Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VA, VB i VI, kwalifikują się do Czempionatu Białki Klaczy Młodszych.
• Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Czempionka – Złota Medalistka, Wiceczempionka – Srebrna Medalistka, Brązowa Medalistka oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy, które zakwalifikowały się do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
• Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five /Open Method – Championship with Top 5/ – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2020). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
- koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
- koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
- koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
- koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty
- koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt
• Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.


16. Zgłoszenia
Zgłoszenia koni do Pokazu należy przesyłać wraz z listą kontrolną koni na adres:
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie Stadnina Koni Białka Białka, 22-300 Krasnystaw tel./fax: (82) 577-12-00 e-mail: zgloszenia2020@o2.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:
• plik w standardzie PDF
• plik typu odt
• plik typu doc / plik typu docx
Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłoszonych koni, co ułatwi weryfikację odbioru zgłoszeń. Do pobrania:
• plik w standardzie PDF
• plik typu odt
• plik typu doc / plik typu docx
Zalecamy użycie pliku PDF lub odt (do otwarcia za pomocą programu Open Office Writer lub Libre Office Writer). Plik doc najlepiej otwierać wyłącznie za pomocą programu MS Word.


Uwagi
• Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie:
- kopii stron nr 1 i 11 z paszportu lub zaświadczenia o wpisie konia do PASB. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty!
- kopii lub skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby podpisującej zgłoszenie,
• Konie zgłoszone po podanym terminie lub z niepełnymi danymi nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.


17. Wpisowe
Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł.
Wprowadza się opłatę za boks w wysokości:
www.skbialka.pl
• 400 zł za cały pobyt – boksy w stajni murowanej (liczba ograniczona)
• 300 zł za cały pobyt – boksy składane namiot (liczba ograniczona)
• 150 zł za cały pobyt – boksy w stajni letniej
Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce:
• Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank BGŻ BNP Paribas SA : 61 2030 0045 1110 0000 0269 06 61 2030 0045 1110 0000 0269 0661 2030 0045 1110 0000 0269 06 60
• w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2020 r.
• z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe.
Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.
Publikacja: 17.06.2020 r.


Dodatkowa informacja w sprawie paszportów
Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz w Białce. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii lub kierownika Okręgowego ZHK.
Dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB:
• wysokość opłat za wydanie paszportu oraz ewentualną wysyłkę,
• konto Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
• wniosek o paszport (zgłoszenie konia do rejestru).


Dodatkowa informacja na temat szczepień
Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:
a) szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od daty pierwszego szczepienia
b) szczepienie przypominające:
• co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu)
• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
• koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe


Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ (PDF) jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

>>> Powrót do listy aktualności